Skip to content back to nav
 
 

Ansvarsområder

oversvømmet hus

I de fleste tilfælde er du selv ansvarlig for de vandskader, der opstår i din kælder i forbindelse med oversvømmelser, også selv om årsagen er overbelastede kloaksystemer.

Novafos har ansvaret for at lede spildevand væk fra stueetagen og opefter.

Kloakledninger

I Egedal Kommune er det Novafos, der har ansvaret for de omkring 500 kilometer fælles kloakledninger, der leder både spildevand og regnvand bort.

Novafos har ansvar for spildevandet i hele Egedal Kommune og servicerer til daglig og under skybrud kloakker, renseanlæg, regnvandsbassiner og pumpestationer.

Veje

Regnvandet på vejene løber ned i kloakken via riste og vejbrønde. Ansvaret for at vedligeholde og rense vejbrøndene på offentlige veje ligger hos Materielgården under Egedal Kommune. På private veje eller private fællesveje er det dit eller grundejerforeningens ansvar.

Ejendomme

Du har selv ansvaret for de kloakledninger, der ligger under huset og din private grund, mens andelsforeningen eller boligforeningen har ansvaret, hvis du bor i lejlighed.
 

Læs også ...