Skip to content back to nav
 
 

Gode råd efter skaden er sket

oversvømmet hus 2

Efter en vandskade er det vigtigt, at du anmelder hændelsen til dit forsikringsselskab og Egedal Kommune, så du får den rigtige hjælp og vi får kortlagt, hvor der er særlig stor risiko for oversvømmelser i fremtiden.

Gode råd efter skaden er sket:
  • Kontakt dit forsikringsselskab som det første. Hav policenummeret parat. Skader på huset anmeldes til din bygningsforsikring, mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring
  • Flyt genstande væk, der står i vand.
  • Fjern vandet med spande eller lign. for at undgå efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp
  • Kontakt et privat skadeservicefirma, hvis du har behov for hjælp til at pumpe vand ud af kælderen
  • Luft ud i kælderen og varm rummet op. Brug evt. affugter.
  • Sæt alt vådt inventar til tørre 
  • Vandskadede konstruktioner åbnes for at modvirke skimmelsvamp
  • Anmeld skaden på Tip Egedal - det tager kun 5 minutter. 

Efter skybruddet er det vigtigt, at indberette skaden på Tip Egedal, hvor du hurtigt og enkelt giver information, der gør det muligt for os at kortlægge, hvor der er særlig stor risiko for oversvømmelser i fremtiden.

Læs følgende, hvis du har brug for hjælp til at indberette oversvømmelse.

Indberet oversvømmelse på Tip Egedal. Tryk på 'Hvor er problemet?' under 'Andet' kommer en menu 'Hvad er problemet?' med fire valgmuligheder. Brug den fjerde - 'oversvømmelse'. Beskriv med få ord problemet, tilføj eventuelt et billede, vælg position og tryk så Send.