Skip to content back to nav
 
 

Smart City testområde i Stenløse

Smart City Stenløse

I løbet af foråret 2018 vil Egedal kommune etablere et Smart City testområde, hvor en række målstationer vil registrere bevægelsesmønstre i Stenløse Bymidte.

Projektet vil blandt andet kigge nærmere på pendlerforholdene ved Stenløse Station, sikre skoleveje til Lærkeskolen, trafiksikkerhed og generel tryghed i området.

Målestationerne registrerer hvor folk færdes i byen og mellem hvilke af de opstillede punkter bevægelsen sker. Målesystemet opfanger de mobile wifi- og Bluetooth signaler der er i området. De data systemet opsamler, er krypterede og helt anonyme. Systemet kan derfor ikke 'se' hvem, der går eller kører mellem målepunkterne, men kun at nogen flytter sig mellem dem. Systemet er privacy by design, hvilket vil sige at den opsamlede data er blevet krypteret inden det bliver gemt.

Den viden som systemet giver, er nyttig for planlægningen og driften af området. Og kan give os nogle reelle billeder af hvordan byen bliver brugt af borgerne.
Med det reelle billede af hvordan byen bliver brugt, kan byrummet optimeres med bedre parkering, skiltning, belysning etc. Systemet kan også være med til at af- eller bekræfte nogle af de forestillinger der er om hvordan vi bevæger os.

De lokale med på råd

Inden opsætningen af målepunkterne har der været afholdt en række workshops, hvor foreninger, organisationer, intuitioner og virksomheder har givet deres mening til kende om hvad der ville være interessant at måle på i testområdet og hvilke steder der skal være særlig opmærksomhed omkring. Disse input bliver sammen med en række ønsker fra kommunen omsat til de faktiske målepunkter.

Efter workshoppen er det blevet udarbejdet en række projektforslag der blandet andet indeholder sikre skoleveje, pendlerforholder og tryghed i området. Disse forslag vil alle blive forsøgt inddraget i den endelige opsætning.

Projektet vil blandt andet indgå i udarbejdelsen af den kommende trafik og mobilitetsplan og løber over en periode på 2 år.