Skip to content back to nav
 
 

Spildevand og kloak

Huse og kloak (med tegner)

Når du er husejer, har du som hovedregel ansvaret for at holde den del af kloaknettet i orden, som ligger på din egen grund. Derimod er det Novafos, som står for driften af det offentlige kloaknet.

Som udgangspunkt har du, som husejer, ansvaret for alle kloakledninger, der ligger på din egen grund - herunder den del af stikledningen, som ligger på din grund. Dvs. det er dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, og har du problemer med kloakken på grunden, skal du derfor selv kontakte en kloakmester eller entreprenør.

Der kan dog være forhold, der gør, at ovennævnte ikke gælder for dig. Eksempelvis kan der være tinglyst andre aftaler på din grund.

Du kan læse mere om, hvilke ledninger du er ansvarlig for på Novafos hjemmeside.

Novafos drifter det offentlige kloaknet

Novafos står for alle driftsopgaver indenfor kloakområdet, herunder gennemførelsen af tiltagene i kommunens spildevandsplan.

Du skal kontakte Novafos, hvis du oplever driftproblemer i det offentlige kloaksystem. Det er også Novafos, du skal kontakte, hvis du vil vide mere om

  • Hvor den offentlige kloak ligger
  • Hvor kloakstikket på din grund ligger
  • Om renseanlæggene, hvor spildevandet renses
  • Tømning af din bundfældningstank eller samletank

Kommunen udarbejder tilladelser og spildevandsplan

Al myndighedsbehandling indenfor kloak- og spildevandsområdet foretages af Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune. Dvs. du skal kontakte kommunen, hvis du skal ansøge om

Desuden er det kommunens Center for Teknik og Miljø, der står for

  • Udarbejdelse af spildevandsplan
  • Udarbejdelse af regulativer for tømningsordninger
  • Tilsyn med de private spildevandsanlæg