Skip to content back to nav
 
 

Etablering eller ændring af private anlæg

Beplantet filteranlæg - figur

Ønsker du at etablere et nyt - eller ændre et eksisterende - spildevandsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse til etablering eller ændring. Du skal anvende kommunens skemaer ved ansøgning.

Ejendomme uden for byområder ligger typisk langt fra hinanden, som hovedregel i landzone, og det vil derfor være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere dem alle og transportere alt spildevandet til det kommunale renseanlæg. Når spildevandet skal renses, skal det derfor ske ved etablering af en privat renseløsning (renseanlæg) på den enkelte ejendom.

Du kan finde en oversigt over de mest almindelige anlægstyper herunder

  • Nedsivningsanlæg
  • Pilerenseanlæg
  • Minirenseanlæg
  • Biologisk sandfilteranlæg
  • Rodzoneanlæg

Du kan læse mere om de forskellige private spildevandsanlæg ved brug af menuen i venstre kolonne.

Du skal søge om tilladelse til ændring eller etablering af renseanlæg 

Du skal altid søge kommunen om tilladelse, før du etablerer eller ændrer et renseanlæg, og anlægget skal altid tilsluttes af en autoriseret kloakmester.

Kommunen har ansøgningsskemaer for de forskellige anlægstyper, du kan se dem til højre her på siden. Når du har fået din tilladelse og etableret dit anlæg, skal du huske at sikre dig, at der indsendes en færdigmelding af anlægget.

Ansøgnings- og færdigmeldeskemaer udfyldes og indsendes til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune