Skip to content back to nav
 
 

Find dit vandværk

Egedal vandværk (1).jpg

Har du spørgsmål vedr. dit drikkevand, eller har du observeret brud på en vandledning, skal du kontakte dit lokale vandværk.

Hvis du ikke har din egen vandforsyning, stammer det vand, der kommer ud af din vandhane fra et af de 14 vandværker, der findes i Egedal Kommune. Har du behov for at kontakte dit vandværk, kan du finde dit lokale vandværk på Egedalkortet

Vandværker i Egedal kommune

Drikkevandet i Egedal Kommune leveres fra 14 almene vandforsyninger, der fordeler sig således:

Distribueret vandmængde i m3 pr. år

Vandforsyning

<3.000

Ganløse Ore Syd, Hove Overdrev, Ny Sperrestrup 

3.000-10.000

Hove, Nybølle, Smørumovre

10.000-35.000

Buresø

35.000-350.000

Ledøje, Slagslunde, Veksø, Ganløse 

350.000-1.500.000

Forsyning Ballerup, Furesø Egedal Forsyning, Stenløse

Kvalitetssikring på vandværkerne

Alle driftsansvarlige for almene vandforsyningsanlæg skal gennemføre et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygeijne.

Vandforsyningsanlæg, der leverer mere end 17.000 m3 vand pr. år, skal indføre kvalitetssikring inden d. 31. december 2014. Det drejer sig om:

Buresø, Forsyning Ballerup, Furesø Egedal Forsyning, Ganløse Nordre, Ganløse Søndre, Ledøje, Slagslunde, Stenlien.

Kontaktudvalg for vandværker i Egedal Kommune

Vandværkerne i Egedal Kommune har et samarbejde, som hedder Kontaktudvalget for Vandværker i Egedal Kommune, KVE.

Egedal Kommune arbejder tæt sammen med KVE.

Du kan læse mere om KVE på hjemmesiden www.egedalvand.dk