Skip to content back to nav
 
 

Vejledning vedrørende vand

I forbindelse med klimatilpasning og statens vandplaner, er vandkredsløbet kommet på dagsorden. Der er både fokus på mængder og vandets kvalitet.

Egedal vandværk (1).jpg

Har du spørgsmål vedr. dit drikkevand, eller har du observeret brud på en vandledning, skal du kontakte dit lokale vandværk.

Læs mere
Gammeldags vandpumpe

Har du din egen vandforsyning, skal du sørge for at dit vand bliver kontrolleret minimum hvert femte år. Resultatet af kontrollen skal indsendes til kommunen.

Læs mere
Boresnegl

Grundvandet i Egedal Kommune er generelt af god kvalitet, og i hele kommunen produceres drikkevandet på den mest simple form ved luftning og filtrering.

Læs mere
Skenkelsø_1

Vandløb og søer er værdifulde levesteder for dyr og planter, og vandløb bruges til afvanding. Derfor skal søer og vandløb vedligeholdes.

Læs mere
Egedal vandværk (5).jpg

I Egedal Kommune leveres drikkevandet fra 15 vandværker. Kommunens grundvandskvalitet er så god, at vi eksporterer vand til andre kommuner.

Læs mere
Buresø

Egedal Kommune fører tilsyn med badevandet ved Buresøbadet. Tilsynet omfatter analyser af badevandskvaliteten ved badestedet.

Læs mere
Oversvøm 2.jpg

Ønsker du at nedsive eller genanvende dit regnvand, skal du søge tilladelse hos Kommunen.

Læs mere

Har du en samle- eller bundfældningstank, skal du være tilmeldt kommunens tømningsordning. Læs mere om regler for samle- eller bundfældningstank.

Læs mere