Skip to content back to nav
 
 

Badevand - Kommunens tilsyn

Buresø

Egedal Kommune fører tilsyn med badevandet ved Buresøbadet. Tilsynet omfatter analyser af badevandskvaliteten ved badestedet.

Badevand - Buresøbadet

Kommunen fører tilsyn med badevandet ved Buresøbadet i form af analyser af vandkvaliteten. Der er ingen livreddere ved Buresøbadet, og sikkerheden omkring badningen foregår derfor på eget ansvar, men der er opsat redningsudstyr.
Buresøbadet ligger i Egedal Kommune ved grænsen til Allerød Kommune i den østlige ende af Buresø. Man kan parkere, hvor Skovvej og Klokkekildevej mødes.

I Egedal Kommune udtages der i badevandssæsonen op til 10 vandprøver ved Buresø, for at sikre at både vandkvalitet og de hygiejniske forhold er tilfredsstillende.
I vandkvalitetsanalysen testes der for Escherichia Coli (E. Coli) og Enterokokker som begge findes i tarmsystemet hos dyr og mennesker og bliver derfor brugt som indikator på afføring i badevandet. Klik her for at læse mere om E. Coli og Enterokokker.
Der arbejdes der med fire kategorier for at beskrive kvaliteten af badevandet i forhold til badevandsbekendtgørelsen: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.
Vandkvaliteten i Buresøbadet har den højeste kvalitet.

Du kan finde resultaterne for de seneste års analyser og den samlede badevandsprofil i menuen til højre.