Skip to content back to nav
 
 

Sløjfning af vandindvindingsanlæg

Gammeldags vandpumpe

Når et vandindvindingsanlæg bliver overflødig, for eksempel ved en ejendoms tilslutning til vandforsyning fra et vandværk, skal anlægget sløjfes efter gældende regler

Sløjfningen skal foretages af et godkendt firma med A-bevis. På GEUS hjemmeside findes en liste over godkendte firmaer. I søgefeltet skrives "A-bevis", og listen kommer frem.

Du skal selv betale for sløjfningen.

Sløjfningen anmeldes til vha. sløjfningsskemaet, der indsendes til kommunen, senest 2 uger før boringen skal sløjfes. Skemaet skal - efter være udfyldt - sendes til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune.

Efter sløjfning af din brønd eller en boring skal du sikre dig at sløjfningen registreres i BBR. Det gør du ved at kontakte kommunens ejendomsskattekontor. 

Reglerne for sløjfning er beskrevet i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Sløjfning af gamle ubenyttede brønde og boringer

I dag er det lovpligtigt at sløjfe dit vandindvindingsanlæg, når din ejendom tilsluttes et vandværk, men sådan har det ikke altid været. Hvis der findes en gammel ubenyttet brønd eller boring på din ejendom, er der mulighed for at få sløjfningen betalt af Grundvandspuljen for Egedal Kommune. Det kan du læse mere om i pjecen sløjfning af brønde og boringer eller herunder.

Tilbud om sløjfning af din gamle brønd

Grundvandspuljen for Egedal Kommune tilbyder at sløjfe din boring eller
brønd, hvis den er taget ud af brug før 21. november 2007.

Grundvandspuljen betaler for lukningen i resten af 2016. Herefter risikerer du
selv at skulle betale for sløjfningen, som afhængig af anlæggets art, koster
mellem 15.000 og 30.000 kr.
Ønsker du at modtage grundvandspuljens tilbud, så kan du
kontakte:
Rådgivende ingeniør Niels G. Dausell, Stærevej 10, 3660
Stenløse. Tlf.: 4717 0805
Eller sende en mail mærket Grundvandspuljen i emnefeltet.

Hvem er Grundvandspuljen

Grundvandspuljen for Egedal Kommune er en sammenslutning af vandværker,
der indvinder vand i Egedal Kommune. Grundvandspuljens formål er at
være medvirkende til at sikre forsyningen med rent vand nu og i fremtiden.
Grundvandspuljen er ikke en kommunal organisation, dens aktiviteter finansieres
af vandværkerne selv.