Skip to content back to nav
 
 

Fejl ved vandforsyningen

Egedal vandværk (5).jpg

Er dit vand misfarvet, dit vandtryk meget lavt eller kommer der slet ikke noget vand ud af hanen, skal du kontakte dit vandværk.

Oplever du at din vandforsyning er anderledes end det plejer, skal du kontakte dit vandværk. Eksempelvis kan du være ude for at vandet i din hane har lavt tryk, er misfarvet eller at der slet ikke kommer vand ud af hanen.

Det er en god idé at tjekke vandværkets hjemmeside før du ringer, for at se om der er tale om allerede opdaget brud.

De problemer, der er nævnt ovenfor kan skyldes at der har været brud på en vandledning i dit forsyningsnet. Der kan dog også være andre grunde til fortyrrelserne.

Er dit vand misfarvet?

Hvis trykket eller strømningsretningen i ledningsnettet har været ændret, kan de jernaflejringer der findes i ledningsnettet, blive hvirvlet op i drikkevandet. Jernet kan farve dit vand i en rødlig farve, men det er ikke sundhedskadelig. Du skal dog være forsigtig med at sætte vasketøj over, før du har sikret dig, at farven er fjernet fra din vaskemaskine.

Er du usikker på vandkvaliteten eller observerer du brud på ledningsnettet, skal du straks kontakte dit vandværk.