Skip to content back to nav
 
 

Grundvand

Boresnegl

Grundvandet i Egedal Kommune er generelt af god kvalitet, og i hele kommunen produceres drikkevandet på den mest simple form ved luftning og filtrering.

Drikkevandet i Egedal Kommune leveres af 14 vandværker.

Desuden bliver ca. 400 ejendomme forsynet med vand fra eget vandindvindingsanlæg eller deler det med deres nabo.

Grundvandet er af så god kvalitet, at kommunen eksporterer vand til andre kommuner.

I 1999 blev det politisk vedtaget at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. Det er de statslige Miljøcentre, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder. Det er kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Hele Egedal Kommune er udpeget som OSD-område.