Skip to content back to nav
 
 

Indsatsplaner

Vanddråbe

Egedal Kommune udarbejder indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Formålet med disse planer er at sikre drikkevandsforsyningen - nu og i fremtiden.

I Danmark er vores drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand. Derfor udføres der et stort arbejde for at beskytte Danmarks grundvand.

Statens kortlægning og kommunernes indsatsplaner

For at beskytte vores grundvand vedtog folketinget i 1999, at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning.

Det er staten, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder. Derimod er det kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Egedal Kommunes Indsatsplaner

Hele Egedal Kommune er udpeget som OSD-område. Dermed skal der udarbejdes indsatsplaner for hele Egedal Kommunes areal. Der er pt. udarbejdet og vedtaget syv indsatsplaner. 

Der er yderligere to indsatsplaner under udarbejdelse i den sydlige del af kommunen. Disse planer udarbejdes i samarbejde med hhv. Ballerup og Høje-Taastrup Kommuner. 

Desuden er Miljøstyrelsen i gang med at opdatere grundvandskortlægningen i den nordlige del af kommunen, og når denne opdatering er afsluttet, forventer kommunen at udarbejde en ny indsatsplan for det samlede 'Egedal Nord'. Denne vil erstatte de gældende gamle indsatsplaner.

Du kan læse vedtagne indsatsplaner i Egedal Kommune i højre side.