Skip to content back to nav
 
 

Vandløbsprojekter

Vandløb

Vandløb og åers formål er at bortlede vand. Vandløbsloven sikrer at vandløb kan benyttes til afledning af vand, herunder overfladevand, spildevand og drænvand. Vil du udføre et projekt for et vandløb på din grund, skal projektet derfor være i overensstemmelse med vandløbsloven.

Det er kommunen, der er administrerer vandløbsloven for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn indenfor kommunegrænsen - uanset ejerforhold. Derfor skal du kontakte Kommunens Center for Teknik og Miljø inden du påbegynder et projekt for dit vandløb, dræn mm.

Ansøgning om vandløbsprojekt

Vil du foretage ændringer i vandløb, dræn eller andre afdræningsanlæg, der er omfattet af vandløbsloven, skal du ansøge Egedal Kommune om tilladelse. 

Du søger om tilladelse til dit vandløbsprojekt ved at indsende ansøgningsskema for vandløbsprojekt til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune.

Kommunen vil derefter behandle sagen, og vurdere om det ansøgte projekt ligger indenfor vandløbslovens rammer. I højre side kan du læse notater om den frie dræningsret og hvad der som udgangspunkt ikke er tilladt ved vandløbene.