Skip to content back to nav
 
 

Vandløbsregulativer

Bro over å 2.jpg

Egedal Kommune vedligeholder kommunens 53 offentlige vandløb. Kommunens vandløbsregulativer fastlægger kommunens og bredejernes pligter og rettigheder.

Egedal Kommune har vedligeholdelsespligten for kommunens 53 offentlige vandløb, der alle skal være omfattet af et regulativ.

Et regulativ er et retsligt bindende dokument, der kan betragtes som uddybning til vandløbslovens almindelige bestemmelser.  Et regulativ kan omfatte bestemmelser for et enkelt vandløb eller for flere offentlige vandløb.

Regulativerne beskriver koter, bundbredde, faldforhold, vandløbets form, evne til at føre vand og vandløbets miljømæssige målsætning. Desuden indeholder et vandløbsregulativ altid bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbsmyndighedens og bredejernes pligter og rettigheder.

Når regulativerne er vedtaget, udgør de retsgrundlaget for den daglige administration af de enkelte offentlige vandløb. Retsgrundlaget omfatter en række administrative forhold, der regulerer bredejernes handlemuligheder langs vandløbene, og som giver vandløbsmyndigheden rettigheder og pligter på disse strækninger. Derfor er vandløbsregulativerne vigtige administrative redskaber og det er vigtigt, at regulativerne overholdes, hverken mere eller mindre.

Regulativerne er en slags kontrakt mellem bredejerne og vandløbsmyndigheden. Dette betyder, at

  • overholdes regulativerne ikke af bredejerne, kan det give anledning til påbud, politianmeldelse og/eller erstatningssager fra vandløbsmyndighedens side.

  • overholdes regulativerne ikke af vandløbsmyndigheden, kan det give anledning til erstatningssager fra bredejernes side.