Skip to content back to nav
 
 

Regulativrevision

Grødeskæring af vandløb

Egedal Kommune har igangsat arbejdet med revision af kommunens vandløbsregulativer. Læs mere om kommunens arbejde med regulativrevisionen

Egedal Byråd vedtog i oktober 2014, at der skal iværksættes en revision af kommunens vandløbsregulativer. Revisionsarbejdet opstartes i 2015 og forventes afsluttet i 2017.

Formålet med revisionen er at gøre det enklere for kommunen at administrere vandløbene i dagligdagen, samt lettere for lodsejerne at kontrollere det udførte arbejde.

Regulativrevisionen vil belyse fremtidens udfordringer som f.eks.

  • Klimaforandringerne forårsager kraftigere regnskyl om sommeren og mere nedbør hen over året
  • Konsekvenserne af, at jorderne langs vandløbene fortsætter med at "sætte" sig og udsættes for øgede oversvømmelser
  • Regnvand skal i højere grad tilbageholdes og nedsives lokalt og så langt oppe i systemet som muligt

Vandløbsregulativer er kommunens afminitrationsgrundlag. Et regulativ er ikke - og har aldrig været ment som - en garanti mod oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

Du kan læse mere om regulativrevisionen i pixibogen i højre side.