Skip to content back to nav
 
 

Opsætning af solceller
og solfangere

Solceller

Vil du opsætte solceller/solfanger på din ejendom, skal du sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med gældende lokalplan og bygningsreglement mv.

Opsætning af solceller kræver at flere ting tjekkes inden du går i gang med arbejdet.

Det er dit ansvar at sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med gældende lokalplaner, bygningsreglementet, tinglyste deklarationer mm. også selvom der måske ikke er behov for en tilladelse.

Der er forskellige regler for, hvornår du skal søge, og hvornår du ikke skal søge hos kommunen. Se Egedal Kommunes vejledning om opsætning af solceller og solfangere.

Her er flere links og dokumenter du kan bruge som hjælp til at finde det der gælder for din ejendom.

Skal du søge hos kommunen, så har vi brug for følgende materiale:

  • Ansøgning med begrundelse
  • Fuldmagt (hvis du ikke er ejer)
  • Facadetegning
  • Situationsplan og plantegning
  • Oplysning om størrelse og placering af anlægget
  • Oplysning om glans eller refleksion af og fra anlægget
  • Oplysning om farve på elementer, herunder rammer.

Vi skal normalt sende ansøgningen i nabohøring, før vi kan behandle den.