Skip to content back to nav
 
 

Renovering og ombyg-ning

Hus renovering

Der kan være mange gode grunde til at foretage renovering eller ombygning af din ejendom, og det er ikke altid, at det kræver tilladelse.

Hvis du ikke udvider bolig- eller etagearealet, skal du ikke ansøge om byggetilladelse.

Det skal du kun, hvis der er særlige regler i lokalplanen / kommuneplanen eller hvis din ejendom er udpeget som bevaringsværdig, så kræver det en dispensation.

Disse oplysninger kan du finde i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, også selvom du ikke skal ansøge.

Du kan foretage ændringer uden ansøgning, hvis der er tale om både invendige og udvendige ændringer. Dette gælder også for dør,-vindues og altanudskiftning, og for ændringer i materiale, farvesætning og lign.

Du skal dog sikre dig at der ikke er krav i lokalplanen eller servitutter på ejendommen.

Du skal huske at indberette eventuelle ændringer til BBR.