Skip to content back to nav
 
 

Tilbygninger

billede af byggematerialer

Hvis du vil udvide din bolig, skal du være opmærksom på, at det kræver en byggetilladelse.

Hvis du opfører en tilbygning til en eksisterende bygning, hvor der sker en forøgelse af arealet, kræver det en byggetilladelse. Det gælder også, hvis du ønsker at bygge en udestue eller et anneks.

Tilbygning til følgende bygningskategorier kræver byggetilladelse

 • Fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse
 • Sammenbyggede enfamiliehuse på mere end 2 boliger
 • Industri- og lagerbygninger
 • Øvrige bebyggelser, herunder etageejendomme og 2-familiehuse
 • Carporte, garager o.lign hvor arealet samlet for bygningen bliver over 50 m²

Tilbygningen skal overholde reglerne i Bygningsreglementet 2018 samt lokalplaner, byplanvedtægter, servitutter og lign. Disse oplysninger kan du finde i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Formøde

Du kan sende en mail til Byggesag@egekom.dk, hvis du ønsker at aftale tid til et formøde med en byggesagsbehandler. Et formøde kan ofte være en stor hjælp for at afklare de muligheder du har for at bygge og hvad vi skal bruge for at behandle din byggesag.

I forbindelse med ansøgningen skal der fremsendes følgende materialer:

 • Ansøgning
  en ansøgning med beskrivelse af byggeriet omfang 
 • Situationsplan
  en målsat situationsplan, der viser grunden med alle de eksisterende og planlagte byggerier, samt parkeringsarealer, adgangsforhold og lignende. Du skal også huske at alle småbygninger som f.eks drivhuse, overdækninger, udhuse, carporte og legehuse også skal fremgå af din situationsplan. Afstand til nabo- og vejskel samt til andre bygninger på ejendommen skal angives. Tinglyste byggelinjer skal også fremgå af tegningen. 
 • Plantegning 
  en målsat plantegning, der viser bygningens udvendige mål, samt angiver de enkelte rums anvendelse, såsom køkken, gang eller toilet. 
 • Snittegning
  en snittegning med angivelse af højder  
 • Arealberegning
  en arealberegning, som viser beregningen for den fremtidige bebyggelsesprocent. Du skal være opmærksom på, om der er særlige regler med hensyn til bebyggelsesprocenten for din ejendom i evt. lokalplaner eller deklarationer. 
 • Materialeoplysninger
  materialeoplysninger om ydervæge og tagmateriale, opvarmningsform.

Selvbetjening

Med selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø får du et fuldt overblik over alle de indformationer, som du skal bruge til dit byggeprojekt. Du kan starte med at forsøge dig uden at logge ind med din NemID. For at sende din ansøgning i selvbetjeningsløsningen, kræves det, at du benytter NemID.