Skip to content back to nav
 
 

Klager over kommunens afgørelser

Konvelut @ brev elektronisk mail

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse i byggesager til Statsforvaltningen, Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du har som ansøger og ejer mulighed for at klage over en afgørelse. I forbindelse med en byggesag er det Statsforvaltningen, Planklagenævnet eller Miljø og Fødevareklagenævnet, som behandler din klage.

Afgørelse efter byggeloven

Du kan klage over kommunens afgørelse efter bygningsreglementet og byggeloven,
Du skal sende klagen via Klageportalen, som du finder på Nævneneshus.dk, hvor du kan logge på med NemID. 

Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Afgørelser efter planloven 

Du kan klage til Planklagenævnet over kommunens afgørelse efter planloven. 

Du skal sende klagen via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk, hvor du kan logge på med NemID.

Klagefrist  

Klagefristen er senest fire uger, efter at du har fået kommunens afgørelse.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder, jf. byggelovens §25 og planlovens §62.