Skip to content back to nav
 
 

Lovliggørelse af byggeri

Hus med tagvinduer

Er der behov for lovliggørelse af dit byggeri eller byggearbejde, skal du følge sagsgangen for almindelige byggesager.

Er din ejendom korrekt indberettet i BBR? eller er der sket en udvidelse på eksisterende bygninger, uden at der er fremsendt anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse til kommunen?

Lovliggørelse

Du skal søge om lovliggørelse af din bolig i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

En bygning eller tilbygning er ulovlig, hvis den er opført uden tilladelse fra myndigheden.

Er der behov for at lovliggøre dit byggeri eller byggearbejde, skal du følge sagsgangen for almindelige byggesager.

Det vil sige, at du i Byg og Miljø vælger den relevante aktivitet og udfylder de dokumentationskrav, der er til din aktivitet. 

Bemærk, at du under planlagt arbejde skal gøre myndigheden opmærksom på, at det drejer sig om lovliggørelse af eksisterende byggeri eller byggearbejde.

BBR

Hvis der er uoverensstemmelse mellem de fysiske forhold, og hvad der er indberettet i BBR, skal du sørge for at få det ændret. Det gør du ved at fremsende en ansøgning om lovliggørelse af det opførte byggeri.