Skip to content back to nav
 
 

Søg om gravetilladelse

minigraver - zoom

Har du behov for at grave i offentlig vej eller privat fællesvej, skal du søge kommunen om gravetilladelse, inden du går i gang med arbejdet.

Skal du grave i offentlig vej eller privat fællesvej, skal du søge om gravetilladelse hos kommunen, inden du går i gang med arbejdet. Du skal også sikre dig, at du har søgt om ledningsoplysninger i ledningsregisteret (LER). Endelig skal du huske at færdigmelde gravearbejdet, når det afsluttes.

Læs mere om, hvad Egedal Kommune typisk stiller som vilkår, når du vil grave i vejareal.

Sådan søger du om gravetilladelse

Det er obligatorisk at ansøge om gravetilladelser digitalt, og du skal derfor benytte selvbetjeningsløsningen i højre spalte her på siden, hvis du ønsker at søge om gravetilladelse. 

Ansøg om gravetilladelse

Som hovedregel skal du regne med, at din ansøgning kan behandles indenfor tre til fem arbejdsdage.