Skip to content back to nav
 

Ny bydel ved Egedal Station

Egedal bydel

Egedal Kommune er i fuld gang med at udvikle hoved-stadsregionens største stationsnære bydel, der på godt 820.000 kvadratmeter rummer både butikker, boliger og virksomheder med mulighed for at bygge i op til seks etager

Området skal udvikles som en del af kommunens nye hovedcenter, der strækker sig fra Stenløse Station til Egedal Station. Hovedideen i planen for området er en fletning mellem by og landskab, hvor de landskabelige kvaliteter styrkes og bebyggelsen inddeles i en række nye bydele med forskellige karakter og varieret bebyggelser.

Byudviklingsområdet indeholder 5 forskellige lokale bykvarterer, med hver deres identitet, lige fra en urban stationsby til et åbent campusmiljø, områdernes forskellige karakter understøttes gennem varierede bebyggelsesstrukturer, byrum og bygningshøjder.

Et stort landskabstræk gennem byudviklingsområdet skaber inddelingen i forskellige bydele, og binder samtidig bydelene sammen, gennem stisystemer og forskellige rekreative funktioner som bakkelandskaber, små skovklynger, sølandskaber, nyttehaver, og sportsbaner.

Bydelen kan rumme mange former for centerfunktioner, herunder butikker, privat og offentlig service, erhvervsvirksomheder, boliger, kulturelle aktiviteter, Rådhus og sundhedshus.

Her er allerede opført en Føtex og Egedal Kommune er selv i fuld gang med at opføre et nyt energivenligt sundhedscenter og rådhus, der skal erstatte de fem gamle administrationsbygninger.

Se mere i Ramme og lokalplan 20 for byudviklingsområder ved Egedal Station.