Skip to content back to nav
 
 

Ny bydel ved Egedal Station - Egedal By

Egedal bydel

Egedal Kommune er i fuld gang med at virkeliggøre visionen om en ny bydel omkring Egedal Station. Her forvandles grønne marker over de kommende 20-30 år til en levende by med både butikker, boliger og virksomheder og op til 10.000 nye borgere.

Den kommende by indeholder fem forskellige lokale bykvarterer med hver deres identitet, lige fra en tæt og høj stationsby til et åbent campusmiljø. Gennem byudviklingsområdet snor den grønne fletning sig, og skaber inddelingen i forskellige bydele, der alle har tæt adgang til det grønne areal, hvor stisystemer giver mulighed for såvel bevægelse og rekreation gennem bakkelandskaber, små skovklynger, sølandskaber, nyttehaver og sportsbaner.

Den første bydel, Stationsområdet, er allerede under opførelse. Her ligger kommunens nye rådhus og sundhedscenter sammen med Føtex. Du finder desuden et plejecenter med 72 boliger og 60 almene familieboliger, hvor beboerne er flyttet ind. 

Stationsområdet er lokalplanlagt, og her er plads til mange former for centerfunktioner, herunder butikker, privat og offentlig service, erhvervsvirksomheder, boliger og kulturelle aktiviteter.

Byrådet har i marts 2015 vedtaget et byrumskatalog for at fremme et attraktivt liv i bydelen. Byrumskataloget kan downloades - se link til højre. Her kan du også finde lokalplan 20 for byudviklingsområdet ved Egedal Station, samt lokalplan 16, der regulerer en mindre del af området.

Stationsområdet er et tæt byområde med bebyggelse i op til 6 etager. Salget af byggegrunde vil ske parcel for parcel med plads til hver sin karré. De første udbud forventes at ske før sommeren 2015. Vil du gerne informeres om de kommende udbud, så send os en email til nedenstående adresse.

Egedal By i 3D

I videoen herunder kan du får et indtryk af hvordan Egedal By kan komme til at se ud når den en gang om cirka 20 år er færdigudbygget. Videoen er lavet på grundlag af en lidt primitiv model uden træer, materialer og facader, men den kan godt give et billede af områdets omfang og tæthed. I bydelen bliver der plads til i alt cirka 2500 boliger og 4000 arbejdspladser. Området kommer til at strække sig helt fra Maglevad Erhvervsområde i syd til Sperrestrupvej i nord.Da videoen blev produceret, var det kun Føtex og Egedal Rådhus  og Sundhedscenter, der var opført. Disse bygninger er derfor vist med en lidt mørkere grå farve.

VIDEO - se film om Egedal By i 3D på YouTubes hjemmeside