Skip to content back to nav
 
 

Stenløse Syd

Stenløse syd - ortofoto etape 1-4

Stenløse Syd er Egedal kommunes store sammenhængende byområde for lavenergiboliger.

Stenløse Syd vil fuldt udbygget rumme omkring 800 boliger varierende fra klyngehuse, parcelhuse, rækkehuse til etageboliger.

Bebyggelsen ligger omkring en stor fælled, og dermed bliver den omkringliggende natur en del af byen og de rekreative muligheder forøges for hele lokalområdet.Fælleden er etableret som en åben eng, der kan anvendes til gå og løbe tur, fodbold, drageflyvning og diverse friluftsaktiviteter.

Hele bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse og er et af landets største samlede lavenergiboligområder. Samlet spares 3,6 millioner kWh (630 tons CO2) årligt og 22.000 m3 vand årligt i forhold til konventionelt byggeri.

Stenløse Syd er den første bydel i Egedal, hvor der er krav om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) på de enkelte ejendomme og hvor tagvand fra boligerne opsamles og genanvendes til toiletskyl.

Desuden er det ikke tilladt at bruge de sundhedsskadelige materialer PVC og trykimprægneret træ i byggeriet.

Er du interesseret i evt. at købe en grund i området kan du se mere her.