Skip to content back to nav
 

Eftersyn og uheld

Jordbunke

Er du ejer af et jordvarmeanlæg, skal du sikre dig, at dit anlæg efterses og kontrolleres mindst en gang om året. Du skal opbevare resultatet af kontrollen i 10 år.

Har du et jordvarmeanlæg, er du forpligtet til at få en fagmand til at efterse dit anlæg mindst en gang om året. 

Årlig kontrol af jordvarmeanlæg

Som ejer af et jordvarmeanlæg skal du sørge for, at dit jordvarmeanlæg bliver efterset og kontrolleret mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en sagkyndig. Du skal opbevare resultatet af kontrollen i mindst ti år. Hvis kommunen anmoder om det, har du pligt til at fremvise resultaterne den årlige kontrol op til ti år tilbage i tiden. 

Du kan indberette resultater af kontrollen ved hjælp af nedenstående skema

Forholdsregler ved spild eller uheld

Er der sket et uheld eller har du mistanke om, at dit anlæg er utæt, skal du straks sørge for, at stoppe udsivningen fra dit anlæg. Kontakt desuden Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune. 

Det er vigtigt, at der handles hurtigt, hvis frostvæsken fra jordvarmeslangerne spildes på jorden, fordi frostvæsken har nemt ved at trænge ned i jorden og forurene jord og grundvand. Jo hurtigere du reagerer, jo lettere er det at rense spildet op.