Skip to content back to nav
 
 

Tjek din olietank

overjordisk olietank original.jpg

Din olietank har en begrænset levetid. Når tanken bliver for gammel, er tanken ulovlig, og du er ikke længere forsikringsdækket, hvis din tank er utæt.

Overskrider din tank sløjfningsterminen, er tanken ikke kun ulovlig, men forsikringsdækningen ophører også, så du ikke længere er dækket, hvis tanken skulle blive utæt og lække olie. Dermed kan du blive sat i en situation, hvor du selv skal betale for oprensningen af olie, der er spildt fra din utætte tank.

Bestemmelse af sløjfningstermin for din tank

Sløjfningsterminen afhænger af tanktypen og tankens alder. Sløjfningsterminen for din tank kan bestemmes ud fra tankens type og produktionsår, som du finder på tankattesten eller på tankens mærkeskilt. Du kan læse mere om  sløjfningsterminer på Miljøstyrelsens hjemmeside

Er din tankattest bortkommet, er det muligt, at du kan finde en kopi af attesten i kommunens byggesagsarkiv, som du kan få adgang til via selvbetjeningsløsningen i højre kolonne.

Har du en tank med ukendt fabrikationsdato, skal den sløjfes straks. 

Udskiftning af olietank

Er din tank for gammel, skal den sløjfes. Du skal huske at afmelde den gamle tank hos kommunen.

Skal du opstille eller nedgrave en ny tank, skal du anmelde etablering af ny tank til kommunen 14 dage før opstillingen. Du kan læse mere om etablering og sløjfning af olietanke via menuen i venstre kolonne. 

Konstatering af olieforurening 

Er der tegn på, at din olietank har forårsaget jordforurening, skal du straks kontakte Kommunens Center for Teknik og Miljø. Læs mere om forsikringsdækning ved spild fra villaolietank.