Skip to content back to nav
 
 

BBR-registeret

bbr grunde

BBR (Bygning- og boligregistret) indeholder oplysninger om ejendommens bygninger, indretning, vand- og afløbsforhold samt olie- og gastanke.

Det bruges blandt andet til vurdering af fast ejendom, byggesagsbehandling, arealplanlægning, folke- og boligtællinger, beregning af bloktilskud fra staten samt beregning af boligsikring og boligydelse.

BBR-ejermeddelelse
Som ejer af fast ejendom får du tilsendt en BBR-ejermeddelelse, som indeholder oplysninger om ejendommens fysiske forhold. Ved færdigmelding af en byggesag vil du få tilsendt en opdateret BBR-meddelelse.

Se dine BBR-oplysninger
Du kan også se dine BBR-oplysninger på OIS, Den Offentlige Informations Server, www.ois.dk.

En OIS BBR-udskrift har samme juridiske gyldighed som en BBR-ejermeddelelse udstedt af kommunen.

Fejl og mangler i dine BBR-oplysninger
Hvis du har rettelser eller ændringer tl dine BBR-oplysninger, så kan du nu selv rette dem i "Ret BBR". Ret IKKE hvis der er en igangværende byggesag å ejendommen.

Du kan dog stadig sende os en mail eller ringe vedr. ændrringer til din BBR.