Skip to content back to nav
 
 

Grundejers pligter

kastanjegren2.jpg

Som grundejer er du forpligtet til at renholde vejarealer ud for din ejendom og beplantning i tilknytning til din ejendom. Vedligeholdelsespligterne har du bl.a. af hensyn til dine medborgeres trafiksikkerhed.

Du er som grundejer forpligtet til at vedligeholde arealer og beplantning omkring din ejendom. Pligterne er for at sikre dine medborgere bedst muligt i trafikken.

Dine forpligtelser varierer over året

Dine forpligtelser som grundejer varierer over året. I vinterhalvåret er du forpligtet til at rydde sne på fortovet omkring din ejendom. Modsat er det fortrinsvist om sommeren, at du er forpligtet til at beskære hækken ud til vejen.

Her på siden kan du få vejledning i hvordan du opfylder dine forpligtelser året rundt. Klik dig frem til i menuen til venstre.