Skip to content back to nav
 
 

Jordvarmeanlæg

Etablering af jordvarme

Jordvarme er en vedvarende energiform, der kan bruges til opvarmning af boliger og varmt brugsvand. Ønsker du at installere jordvarme i Egedal Kommune, skal du ansøge kommunen om tilladelse.

Jordvarme er en opvarmningsform, hvor varmeenergi udvindes fra jorden og anvendes til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand via en varmepumpe. Varmeenergien optages fra jorden via en eller flere væskefyldte slanger, der nedgraves i jorden.

Væsken i slangerne består af vand tilsat et frostsikringsmiddel. Ved utætheder i de væskefyldte slanger er frostsikringsmidlet en potentiel kilde til forurening af jord og grundvand. Hele Egedal Kommune er et område med særlige drikkevandsinteresser, og et jordvarmeanlæg i vores kommune må derfor ikke etableres uden forudgående tilladelse.  

Forskellige typer jordvarmeanlæg.

De mest almindelige er terrænnære jordvarmeanlæg, hvor varmeslanger udlægges på et større areal i en dybde af ca. 1 meter.
Et jordvarmeanlæg kan også være en dyb boring med varmeslanger. Dette kaldes et vertikalt jordvarmeanlæg.