Skip to content back to nav
 
 

Eftersyn og uheld - Jordvarmeanlæg

Eftersyn og uheld jordvarmeanlæg

Er du ejer af et jordvarmeanlæg, skal du have dit anlæg efterset og kontrolleret af en sagkyndig efter 1. driftsår. Du skal opbevare resultatet af kontrollen i mindst 10 år.

Har du et jordvarmeanlæg, er du forpligtet til at få en autoriseret VVS-installatør til at efterse dit anlæg efter 1. driftsår.

Kontrol af jordvarmeanlæg

Som ejer af et jordvarmeanlæg skal du sørge for, at dit jordvarmeanlæg bliver efterset og kontrolleret efter 1. driftsår. Eftersynet skal foretages af en autoriseret VVS-installatør. Du kan læse nærmere om de forhold, der skal undersøges ved det årlige eftersyn i jordvarmebekendtgørelsens bilag 4.

Resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst ti år. Hvis kommunen anmoder om det, har du pligt til at fremvise resultaterne af den årlige kontrol. 

Forholdsregler ved spild eller uheld

Er der sket et uheld eller har du mistanke om, at dit anlæg er utæt, skal du straks sørge for, at stoppe udsivningen fra dit anlæg. Umiddelbart derefter skal du underrette kommunen om spildet. Det gør du ved at henvende dig til Center for Teknik og Miljø. 

Det er vigtigt, at der handles hurtigt, hvis frostvæsken fra jordvarmeslangerne spildes på jorden, fordi frostvæsken har nemt ved at trænge ned i jorden og forurene jord og grundvand. Jo hurtigere du reagerer, jo mindre er skaden.