Skip to content back to nav
 
 

Etablering af jordvarmeanlæg

Etablering af jordvarme

Vil du anskaffe dig et jordvarmeanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse før etablering af anlægget.

Du må ikke etablere et jordvarmeanlæg uden at have indhentet tilladelse fra Egedal Kommune.

Egedal Kommune skal give tilladelse til anlægget, da der blandt andet skal tages hensyn til placeringen af anlægget i forholdt til natur- og grundvandsforhold på lokaliteten, afstand til vandforsyningsboringer, fredninger i området mm.

Sådan søger du om etablering af jordvarmeanlæg

Du kan ansøge om tilladelse til etablering af dit jordvarmeanlæg her via BOM eller ved at indsende et ansøgningsskema til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune. Skemaet finder du i højre kolonne.

Sådan færdigmelder du dit jordvarmeanlæg

Før du tager dit jordvarmeanlæg i brug, skal du sørge for, at anlægget er blevet tæthedsprøvet med rent vand. Du kan læse mere om reglerne for tæthedsprøvning i jordvarmebekendtgørelsen. Viser en tæthedsprøvning, at dit jordvarmeanlæg er klar til brug, skal du færdigmelde anlægget inden 14 dage efter den udførte tæthedsprøvning. Du færdigmelder anlægget ved at sende et færdigmeldeskema til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune. Skemaet finder du i højre kolonne.

Når kommunen har modtaget og godkendt færdigmeldingen, registreres jordvarmeanlægget i BBR.