Skip to content back to nav
 
 

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg

Ønsker du at sløjfe dit anlæg, skal du tømme anlægget efter gældende regler og afmelde det hos kommunen.

Ophører brugen af dit jordvarmeanlæg, skal anlægget sløjfes og afmeldes hos kommunen senest 14 dage efter sløjfningen.

Sådan sløjfer du dit jordvarmeanlæg 

Hvis du skal sløjfe dit jordvarmeanlæg, skal du tømme anlægget for væske, og efterfølgende skylle anlægget igennem med vand. Herefter skal du aflukke jordvarmeslangerne.

Væsken fra anlægget skal bortskaffes som miljøfarligt affald efter kommunens anvisninger. Kontakt eventuelt affald@egekom.dk. Private kan dog bortskaffe op til 200 liter jordvarmevæske på kommunens genbrugspladser. Væsken skal afleveres i tætsluttende beholdere med tydelig mærkning af indhold.   

Har du et vertikalt anlæg, skal du yderligere fjerne tekniske installationer i boringen, og følge reglerne for sløjfning af boringer. Regler for sløjfning af boringer kan du finde i boringsbekendtgørelsen.

Sådan afmelder du dit jordvarmeanlæg

Sløjfningen anmeldes til kommunen ved at udfylde og indsende et sløjfningsskema til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune. Skemaet finder du i højre kolonne.