Skip to content back to nav
 
 

Skorstensfejer

Skorsten

Det er lovpligtigt at få tilset og renset sin skorsten og ildsted af en autoriseret skorstensfejermester. Normalt sker dette en gang årligt.

Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorsten og tilsluttede enheder.

Tilmelding og afmelding skal ske hos skorstensfejeren.

Gebyr for skorstensfejning

Gebyr for skorstensfejning opkræves over forbrugsafgifterne.

Nye ildsteder eller skorstene

Ved opsætning af nye ildsteder eller skorstene skal installationen godkendes af skorstensfejemesteren inden den tages i brug.

Skorstene og ildsteder skal altid overholde kravene i bygningsreglementet. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til skorstensfejermesteren inden der købes ny brændeovn eller lign.

Hvis du får et ildsted skal du meddele det til kommunen, idet denne oplysning skal fremgå af din BBR-ejermeddelelse.

Ved opsætning af skorstene eller ildsteder i etageejendomme eller andre bygninger omfattet af Bygningsreglement 1995 skal der søges godkendelse hos bygningsmyndigheden inden installationen.

Egedal Kommune har aftale med tre skorstensfejere:

Ledøje-Smørum

René Tausø-Bak
2216 9427 - skorstensfejeren@tunenet.dk

Stenløse

Christian Bast
4717 0008 - bast@Skorstensfejeren.dk

Ølstykke

Jens Bonde Sørensen 
4020 7005 - frederikssund-egedal@skorstensfejeren.dk

Fire råd om korrekt fyring i brændeovn

Miljøstyrelsen giver fire enkle råd om korrekt fyring:

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for rigeligt luft
  • Fyr lidt ad gangen
  • Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig