Skip to content back to nav
 
 

Etablering af villaolietank

overjordisk olietank original.jpg

Skal du udskifte din villaolietank, skal du anmelde etableringen til kommunen 14 dage før, du opsætter/nedgraver din nye tank.

Skal du udskifte din gamle olietank, skal du sikre dig at opsætningen/nedgravningen af din nye tank anmeldes til Kommunen 14 dage før. Du skal også huske at afmelde din gamle tank, når du sløjfer den.

Sådan anmelder du en ny olietank 

Skal du have opsat/nedgravet en ny olietank, skal du kontakte en fagperson, der kan installere tanken for dig. Du må ikke selv installere tanken. Læs mere om hvad der stilles af krav til din nye tank.

Du skal sikre dig, at tanken er anmeldt til kommunen minimum 14 dage før opsætningen/nedgravningen. Dette gælder også, hvis du udskifter din gamle tank. Anmeldelsen kan du selv foretage, eller du kan få din fagperson til at foretage den for dig.

Du anmelder opsætningen/nedgravningen af din nye tank ved at udfylde og indsende "anmeldeskema - olietanke" til kommunen.

Skemaet fremsendes til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune. Du skal også indsende en kopi af din tankattest til kommunen. Tankattesten får du udleveret, når du får leveret tanken.

Husk at afmelde den gamle tank

Hvis din nye tank erstatter en anden olietank, skal du sikre dig, at der sker en sløjfning din gamle tank.