Skip to content back to nav
 
 

Sløjfning af villaolietank

nedgravet olietank renset

Din tank skal sløjfes, når du ikke længere anvender den som olietank eller når sløjfningsterminen overskrides. Husk at afmelde tanken hos Kommunen.

Din tank har begrænset levetid, og skal sløjfes før eller senere. Tidsfristen for hvornår du skal sløjfe din tank afhænger af, hvornår din tank er produceret og hvilken type tank, den er. Du skal dog altid sløjfe din tank, hvis du ophører med at anvende den som olietank.

Du kan læse mere om sløjfningsterminer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Sløjningen af din tank skal følge visse regler for at undgå, at din gamle tank forårsager en jordforurening på din grund.

Er fabrikationsåret for din tank ukendt, skal den som udgangspunkt sløjfes straks. 

Sådan sløjfer du din gamle tank

Skal du tage din gamle olietank ud af brug, skal du sløjfe den efter gældende regler. Minimumskrav til sløjfningen er

  • Tanken skal tømmes for restindhold
  • Tanken fjernes eller
  • Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, såldes at påfyldning ikke kan finde sted
  • Tanken afmeldes hos kommunen efter sløjfningen 

Sådan afmelder du din gamle tank

Du afmelder din gamle olietank ved at udfylde og indsende "Afmeldeskema - olietanke" til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune. 

Kommunen skal have modtaget din afmelding inden fire uger efter, at du har sløjfet din tank.

Konstatering af olieforurening 

Er der tegn på, at din olietank har forårsaget jordforurening, skal du straks kontakte Kommunens Center for Teknik og Miljø.

Bortskaffelse af gamle olietanke, restolie og olieforurenet vand

Olietanke kan bortskaffes som storskrald eller på kommunens genbrugsstationer.

Aflevering til storskrald kræver at tanken er tømt for olie, og der er boret inspektionshuler i tanken. Du kan også aflevere dit gamle oliefyr til storskrald, her skal du bare sikre dig, at du har afmonteret alt elektronik.

Afleverer du tanken på genbrugsstationen, kræves at tanken er er rengjort og skåret i mindre stykker, så den kan håndaflæsses. Når du skal aflevere olietanken på genbrugsstationen, skal du kontakte personalet, som så viser dig, hvor tanken skal placeres på pladsen.

Har du en restolie eller olieforurenet vand, som du skal have bortskaffet, kan du aflevere op til 200 liter på genbrugsstationen. For at personalet på genbrugsstationen skal kunne håndtere olien og det olieforurenet vand, skal du aflevere væsken i 25 liters dunke eller derunder. Du skal kontakte genbrugsstationens personale, når du skal aflevere olien.