Skip to content back to nav
 
 

Udstykningssager- matrikulære sager

Matrikelkort diverse1

Matrikulære ændringer køres over Geodatastyrelsens ERPO system

Fra 2019 og frem vil Egedal Kommune behandle udstykningssager /matrikulære ændringer digital via Geodatastyrelsens ERPO system erpo.dk.