Skip to content back to nav
 
 

Boliganvisning

Egedal bydel - ortofoto nov 2011

Egedal Kommune er en kommune med et beskedent antal almennyttige boliger.

Det er et begrænset antal boliger som kommune råder over og det er byrådet som har besluttet, hvem der er i målgruppen for tildeling af boliger. Kommunen har anvisning til 25 % af de almennyttige boliger - ca. 50 boliger om året.

Det er politisk besluttet, at der kan anvises bolig efter følgende kriterier:

  • Husvilde borgere efter Lov om Social Service s § 80
  • Borgere, der udsluses fra et døgntilbud eller fængsel
  • Flygtninge
  • Borgere der skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud (servicelovens §107 og §108)
  • Særligt socialt belastede familier med behov for specielle hensyn - efter individuel konkret vurdering.
  • Borgere, der grundet fysisk, psykisk eller sociale problemer har behov for en bolig som led i en helhedsorienteret plan.
  • Personer, der modtager særlig støtte efter aktivlovens § 34. 

Hvad skal du

Hvis du mener at opfylde en af ovenstående kriterier, så skal du henvende dig til din sagsbehandler eller Borgerkoordinatoren, som er placeret i Center for borgerservice.

Du har også altid muligheden for at skrive dig op i et boligselskab eller i en boligforening i eller uden for Egedal Kommune.

Ved skilsmisse eller samlivsophør

Ved skilsmisse eller samlivsophør skal du selv tage kontakt til boligselskaberne da du ikke kan komme i betragtning til en bolig ud fra byrådets kriterier.