Skip to content back to nav
 
 

Klage

bøger2.jpg

Forudsætninger for at det er rart at bo side om side, er at uoverensstemmelser løses i ro og mag. Dette er for de meste også tilfælde, men der kan i sjældne tilfælde være brug for en uvildig part til at træffe en afgørelse.

Beboerklagenævnet er et nævn, der træffer afgørelser i sager om visse tvister dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger.

Huslejenævnet er et nævn, der træffer afgørelse i sager om visse tvister - dvs. uenigheder mellem lejere og udlejere i det private boligbyggeri.