Skip to content back to nav
 
 

Kommuneplan

Kommuneplan 2017

Kommuneplanen sætter rammerne for udviklingen af Egedal Kommune

Byrådet vedtog på deres møde den 27. september 2017 Kommuneplan 2017

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Egedal. Planen indeholder desuden mere detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen.

Kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land, og dens fokus er at sikre en helhedsorienteret og tværfaglig planlægning.

Planen er udarbejdet som en digital plan og kan ses her.

Kommuneplantillæg:

ingen

Forslag til kommuneplantillæg:

ingen