Skip to content back to nav
 
 

59 grunde i Smørumnedre

Dyvelåsen til salg

Egedal Kommune udbyder i alt 59 byggemodnede parcelhusgrunde ved Dyvelåsen i Smørum til individuelle købere. Salget sker i etaper. Senest i februar 2019 udbydes etape 3, 4 og 5.

Der er tale om i alt 59 ubebyggede parcelhusgrunde på mellem 700 og 1.000 m2, der kan bebygges med op til 30% i 1 etage med udnyttet tagetage.

I det nye attraktive boligområde med udsigt over landskabet er der fokus på miljøet, hvorfor husene skal opføres i bedste lavenergiklasse og regnvandet genanvendes til toiletskyl og tøjvask. 

Udbud i etaper

Udbuddet af de 59 grunde sker ikke på en gang, men i en række etaper:

Etape 1: Parcellerne 7 - 14 (Alle grunde er solgt)
Etape 2: Parcellerne 23 - 31 (Alle grunde er solgt)
Etape 3: Parcellerne 50 - 59
Etape 4: Parcellerne 37 - 49
Etape 5: Parcellerne 19 - 22 og 32 - 36
Etape 6: Parcellerne 1 - 6 og 15 - 18

Du kan se status på salget i menuen til højre. Du er velkommen til at besigtige området. Her kan du finde de udbudte grunde afmærket af vores landinspektør.

Etape 3, 4 og 5 (og dele af 6) er ved at blive gjort klar til udbud, men på grund af uforudsete forhold er udbuddet udskudt indtil videre. Det er besluttet, at udbuddet skal være klar senest i februar 2019. Det er derfor en god idé at være forberedt, så I kan afgive bud hurtigst muligt. Der bliver fastsat en budfrist i udbuddet. For at lette arbejdet med tilbud, udbydes de næste grunde til fast pris. Det forventes, at Byrådet tager stilling til de første tilbud i marts 2019. Overtagelsesdagen bliver 1. maj 2019.

Det er endnu usikkert, hvilke grunde i etape 6, der vil blive udbudt til februar.  Der skal tages hensyn til, at nogle af grundene ikke kan overtages, før den midlertidige adgangsvej ind i området bliver nedlagt. 

Der bygges allerede i området

De første parcelhuse er allerede under opførelse. Samtidig arbejdes der på fuld tryk med at byggemodne det resterende område. 

Køberne skal huske, at de inden der kan bygges skal søge om bygge- og nedsivningstilladelse. Regnvand skal håndteres på egen grund, og det kræver en nedsivningstilladelse. Du kan læse mere om ansøgningen i boksene til højre på siden.

Du kan følge med i byggemodningsarbejdet her (se Projekt Dyvelåsen i menu til højre).

Spørgsmål

Har du spørgsmål til udbuddet, så kontakt Center for Ejendomme og Intern Service, Stine Elken på telefon 7259 7276 eller på 59grunde@egekom.dk. Men prøv først at læse dokumentet Spørgsmål og svar, som du kan finde i dokumentmenuen til højre eller her nedenfor.

Udbudsmateriale - til orientering

Da det kommende udbud ikke er klart endnu, kan du ikke længere finde udbudsmaterialet her. Men de bilag, der også er relevante for det kommende udbud, kan du finde nedenfor:

Spørgsmål og svar er opdateret den 11.04.2018.

Denne side er senest opdateret den 19. november 2018.