Skip to content back to nav
 
 

59 grunde i Smørumnedre

Dyvelåsen til salg

Egedal Kommune udbyder i alt 59 byggemodnede parcelhusgrunde ved Dyvelåsen i Smørum til individuelle købere. Nu er halvdelen solgt.

Egedal Kommune udbyder aktuelt 29 byggemodnede parcelhusgrunde til salg. 

Grundene er mellem 701 m2 og 1.052 m2, kan bebygges med op til 30 % i 1 etage med udnyttet tagetage.

I det nye attraktive boligområde med i alt 59 parcelhusgrunde er der fokus på miljøet, hvorfor husene skal opføres i bedste lavenergiklasse og regnvandet genanvendes til toiletskyl og tøjvask.

Grunde i nuværende udbud

I dette udbud kan der afgives tilbud på følgende grunde:

  • 3 - 6
  • 15, 18, 19, 21 og 22
  • 32
  • 40 - 48
  • 50 - 59

Oversigt over de pågældende grunde findes i dokumentet "salgsstatus" i menuen til højre.

Du er velkommen til at besigtige området, hvor de udbudte grunde er afmærket med træpinde. Af hensyn til det igangværende byggemodningsarbejde, er træpindene ved vejen afsat et stykke fra det reelle skel. Der henvises derfor i øvrigt til nedenstående oversigtskort (bilag 1), hvor skellene tydeligt fremgår. Der gøres opmærksom på, at det i dagtimerne på hverdage må forventes, at der fortsat udføres byggemodningsaktiviteter, hvorfor man opfordres til at være påpasselig. 

Grundene udbydes til en mindstepris uden frist for afgivelse af tilbud. Det betyder, at du kan byde når som helst, du er klar til at købe. Tilbuddene forelægges løbende til politisk godkendelse i Byrådet. Når Byrådet har godkendt dit køb, overtager du grunden til den efterfølgende 1. i måneden (efter 30 dage).

Der bygges allerede i området

De første beboere er allerede flyttet ind i området, og på flere parceller er der travlt med at bygge. Det sker samtidig med, at der arbejdes på fuld tryk med at gøre den første del af byggemodningen i det resterende område færdig. 

Køberne skal huske, at de inden der kan bygges skal søge om bygge- og nedsivningstilladelse. Regnvand skal håndteres på egen grund, og det kræver en nedsivningstilladelse. Du kan læse mere om ansøgningen i boksene til højre på siden.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til udbuddet, så kontakt Center for Ejendomme og Intern Service, Stine Elken eller Vicki Kure på telefon 7259 7276 eller på 59grunde@egekom.dk.

Mailadresser vedr. øvrige henvendelser fremgår af dokumentet "Mailadresser til henvendelser" i menuen til højre.

Udbudsmateriale:

Afgivne købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Tilbudsgivere er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris.

Grundene udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Egedal Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den fastsatte pris, og forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Salget er betinget af Økonomiudvalgets og Egedal Kommunes Byråds godkendelse.

Denne side er senest opdateret den 5. april 2019.