Skip to content back to nav
 
 

Ni grunde mere til salg i Dyvelåsen

Byggegrunde i Dyvelåsen

Nu sætter vi de næste ni parcelhusgrunde på Dyvelåsen i Smørum til salg. Hermed er alle grunde i Store Gryde nu enten solgt eller i udbud.

Nyhed skrevet af Henrik Wolfhagen|24-01-2018

Den nye udbudsrunde omfatter parcellerne 23 -31 i den attraktive udstykning Dyvelåsen.

Grundene er på mellem 742 m2 og 1.039 m2, og har alle en bebyggelsesprocent på 30. Det kommende parcelhus kan opføres i en etage med udnyttet tagetage.

Grøn profil

Grundene er beliggende i et fantastisk område tæt ved skole og daginstitutioner. I udstykningen bliver der opført energivenlige boliger i bedste energiklasse, og regnvandet bliver opsamlet til genbrug i toiletskyl og evt. tøjvask. Øvrigt regnvand skal nedsives på grunden.

Udbud til vejledende pris

Grundene bliver udbudt vejledende pris, og du kan dermed byde over eller under denne pris. Købsvilkår, der indeholder tilbudsskema findes på egedalkommune.dk. Her finder du også alle relevante bilag med oplysninger om området m.v.

Når du afgiver et tilbud kan du give bud på op til tre grunde i prioriteret rækkefølge. Tilbud bliver forelagt til politisk godkendelse løbende, første gang i marts måned 2018. Købet er ikke endeligt, før Byrådet har godkendt det. 

4 grunde i etape 1

Ud over de ni grunde i dette udbud, kan du fortsat finde 4 grunde til salg i etape 1. Du finder materialet på samme side: egedalkommune.dk/59grunde.

Skulle du have spørgsmål til udbuddet, er du velkommen til at kontakte 59grunde@egekom.dk.