Skip to content back to nav
 
 

Kommunen sælger selv

Dyvelåsen til salg

Byrådet besluttede onsdag den 30. august, at kommunen selv skal forestå den kommende byggemodning, udstykning og salg af de 59 parcelhusgrunde.

Nyhed skrevet af Henrik.Wolfhagen@egekom.dk|01-09-2017

Byrådets beslutning skete på baggrund af et afholdt udbud med salg af hele grunden, inklusive opgaven med at gennemføre udstykning, salg og byggemodning. De indkomne tilbud fandt Byrådet ikke var attraktive nok, hvorfor det blev besluttet, at kommunen selv skal forestå arbejdet. 

Fokus er nu på at imødekomme den store interesse, der har været vist fra køberside, og hurtigst muligt begynde salget af grundene.

Salg i etaper

Grundene vil blive udbudt i flere etaper med forventet start medio oktober. Der vil blive lavet en særlig side for salget på kommunens hjemmeside. Her vil man kunne finde oplysninger om udstykningsplanen og de vejledende priser på grundene. Endvidere vil man kunne læse om etapeopdelingen og den planlagte byggemodning. Når salgsmaterialet er klart, vil det også ligge her, og udbuddene vil blive annonceret i nyhedsbrev og på udvalgte boligsider.

Foreløbig tidsplan

Salget planlægges gennemført efter nedenstående tidsplan:

September 2017: Udstykningsplan gøres endelig - grundene afsættes i terræn.
Medio oktober 2017: De første grund sættes til salg (udbud).
December 2017: Byrådet tager stilling til de indkomne tilbud.
Primo 2018: Byggemodning starter.
1. juli 2018: De første købere kan begynde at bygge deres parcelhus.

Når der er modtaget tilbud på de første grunde, vil den næste portion blive sat til salg.

Priskonkurrence

Kommunen er forpligtet til at sælge til markedspris. De enkelte grunde udbydes derfor alene med en vejledende pris. Herefter vil det højest indkomne tilbud blive indstillet til Byrådets godkendelse.