Skip to content back to nav
 
 

Dagtilbud

Forsidebillede barnets vej.jpg

Børn med overskud - til nysgerrighed, fællesskab og sundhed

Dagtilbudsområdet i Egedal kommune består fortinsvis af integrerede 0 - 6 års institutioner samt dagpleje. Derudover har kommunen tre børnehaver (2,11 - 6 år)

I Egedal sker læring med fokus på børn og unges trivsel i fællesskaber baseret på respekt og anerkendelse, der gør dem til selvstændigt tænkende mennesker.
Læring ses i et helhedsperspektiv, hvor der er fokus på, at børn og unge oplever flydende overgange, når der sker et skift.  

Alle dagtilbud 0-6 år udarbejder læreplaner ud fra de lovpligtige fastsatte læreplanstemaer, de politiske stratetiske mål, center mål samt egne mål for børnegrupperne og det enkelte barn. Læreplanerne findes dagtilbuddenes hjemmeside

I Egedal kommune har vi på nuværende tidspunkt to børne- og unge politikker, den Almene børne- og unge politik (2009) og en sammenhængende Børne- og unge politik (2007).

Det er besluttet, at der skal skabes én samlet Børne- og unge politik, som vil træde i kraft i løbet af 2018.

Egedalbørn.dk - institutionernes egen hjemmeside

Du kan læse mere om Egedal kommunes dagtilbud på  egedalboern.dk 

Her kan du blandt andet læse de pædagogiske handleplaner og læsekompetenceplan for de enkelte områder og institutioner.