Skip to content back to nav
 

Dagtilbud 0-6 år

børn og leg ude sommer 003.jpg

I Egedal kommune har vi primært integrerede børnehuse på 0-6 års området.
Derudover har vi: 4 børnehaver (2,11 - 6 år); 2 almene, hvoraf den ene er selvejende, og 2 skov/naturbørnehaver samt den kommunale dagpleje.

Hele det kommunale dagtilbudsområde i Egedal kommune er under områdeledelse, og er en del af Centeret for Skole og Dagtilbud, og er underlagt Børne- og skoleudvalget.

Der er i alt 6 områder;

Fire dagtilbud 0-6 års områder

Et klub område

Et dagpleje område

Undenfor områdeledelse er den selvejende institution

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud er den Kommunale Børne - og Ungepolitik.

Du kan læse mere om Egedal kommunes dagtilbud på  egedalboern.dk 
Her kan du blandt andet læse de pædagogiske handleplaner og læsekompetenceplan for de enkelte områder og institutioner.