Skip to content back to nav
 
 

Friplads til dagtilbud

Penge1.jpg

Modtager du økonomisk friplads til barn i dagtilbud skal du være opmærksom på ny lov fra den 1. januar 2016. Den nye lov betyder at du kan modtage opkrævninger der er forskellige måned for måned.

Fra den 1. januar 2016 ændres loven om økonomisk friplads i dagtilbud, klub og skolefritidsordning.
Den nye lov betyder at der automatisk sker en genberegning af den økonomiske friplads hver måned.
Er du bevilget hel-/delvis økonomisk friplads, kan du derfor modtage opkrævninger der er forskellige måned for måned - hvis/når den samlede husstandindkomst ændrer sig i en eller flere måneder i løbet af året,

Beregningen sker ud fra oplysninger i indkomstregistret fra SKAT.
Alle indtægter - med undtagelse af indtægter hos selvstændigt erhvervsdrivende - indberettes månedligt til indkomstregistret.
Indberetningen sker fra det sted, hvor du får din indkomst fra.
Den månedlige indberetning sammenholdes med de oplysninger der er givet på din fripladssag.
Det betyder, at der ved evt. ændringer i din indkomst - både ved stigning og fald - vil blive foretaget en beregning, som du vil få besked om i din digitale postkasse.
Ved varig indkomstændring skal du sende en ny ansøgning via Den digitale pladsanvisning

Modtager du fripladstilskud når de nye regler træder i kraft, overgår du automatisk til de nye regler - og skal ikke søge på ny for at være berettiget til tilskuddet.

Ændringer i husstanden

Har dit fripladstilskud været stoppet i en periode på 3 måneder pga. af ændringer i din indkomst, skal du søge på ny  hvis husstandindkomsten ændres.
Fra januar 2016 skal du ikke løbende orientere Egedal Kommune om indkomstændringer ( dem modtager vi automatisk ) - men du skal give os besked, hvis der er ændrede forhold i husstanden.

Årsregulering

Når slutligningen er afsluttet, bliver de enkelte måneders tilskud holdt op imod husstandsindkomsten for de samme måneder. På denne måde foretages der en endelig beregning af fripladstilskuddet året igennem.
Du vil modtage en opgørelse over årets fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal tilbagebetale tilskud, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.
Når du modtager opgørelsen for det foregående år, har du 14 dage til at komme med kommentarer. Såfremt vi ikke hører fra dig, vil et eventuelt efterbetalingskrav blive opkrævet.

 

Se hvordan du søger om friplads

Skru op for lyden på din PC og klik på linket herunder. Når du er klar til at søge, kan du gå til Den digitale pladsanvisning.

VIDEO: se videoen "Ansøg om økonomisk friplads" på Vimeos hjemmeside.