Skip to content back to nav
 
 

Frit-valg ordning og andre pasningsmuligheder

Link til billede af baby der sover

I Egedal er der flere muligheder for pasning af dit barn.
Ønsker du dagtilbud eller pasning i en anden kommune, gælder reglerne for frit valg.

Pasning af eget barn

 • Du har mulighed for at søge om et økonomisk tilskud  til pasning af dit barn.
 • For at være berettiget til tilskuddet, skal du have fået tilbudt - og takket nej til en plads i et af kommunens dagtilbud.
 • Er dit barn allerede indmeldt i et dagtilbud, og ønsker du at passe selv, skal udmeldelse ske digitalt med det gældende opsigelsesvarsel, før du kan søge om tilskud til pasning.

Frit-Valgs ordning

 • Der er frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen, og det giver mulighed for at vælge, i hvilken kommune du ønsker pasning til dit barn.
  Forudsætningen er dog, at den ønskede kommune ikke har lukket for opskrivning. 
 • Ved opskrivning til dagtilbud i anden kommune, følges de optagelsesregler der er i pågældende kommune.
 • Det er bopælskommunen der opkræver betaling for pladsen.
 • Der gælder særlige regler for betaling, når barnet er i dagtilbud i en anden kommune, og du kan få oplyst prisen i din bopælskommune.
 • Egedal Kommune kan lukke for opskrivning af børn fra andre kommuner, hvis antallet af børn overstiger 1% af kommunens samlede antal pladser. 

Privat børnepasning 

 • Du kan søge om tilskud til pasning af dit barn hos en privat passer.
 • Ønsker du privat pasning, skal du selv sørge for at indmelde dit barn i ordningen. 
 • Du kan læse mere om privat pasning i "Vejledning om privat pasning" - du finder vejledningen i dokument boksen

Privat institution