Skip to content back to nav
 
 

Pladsanvisning

Billed af børnehænder

Skriv dit barn op til pasning allerede når barnet er født, eller hvis du har planer om at flytte til Egedal Kommune.

Her kan du læse hvordan du skriver dit barn op til Egedal kommunes dagtilbud - og de regler der er gældende i forbindelse med overflytning  og udmeldelse.
 • Du kan skrive dit barn op til en plads, når barnet er født.
 • Opskrivning skal ske digitalt med din NemID.
 • Der tildeles plads efter anciennitetsdato, som er barnets fødselsdato.
 • Adoptivbørn kan blive skrevet op til en plads, når familien modtager barnet.
 • Påtænker du at flytte til Egedal Kommune, så skriv dit barn op hurtigst muligt.

Ansøg om plads til dagtilbud og SFO (digital pladsanvisning)

Behovsdato

 • Behovsdato er den dag du har behov for, at barnet bliver passet.
 • Behovsdato kan tidligst være, når dit barn er 26 uger.
 • Du fastsætter behovsdato i ansøgningsskemaet.
 • Behovsdato kan rykkes tilbage med minimum to måneders varsel til den nye behovsdato.
 • Behovsdato kan til enhver tid rykkes frem.

Garantiplads

Er en plads i et alderssvarende dagtilbud, som du har krav på. Det gives 3 tre måneder efter den dag du har opskrevet.

Skriver du eksempelvis op den 24. juli 2018, får du en garantidato den 24. oktober 2018. 

Opskrivning 

Du kan skrive dit barn op til tre dagtilbud - herunder dagpleje. Vælg helst tre prioriteringer. Vi gør alt for at opfylde en af de tre prioriteter, men lykkedes det ikke, tildeles der en plads i en anden institution. Du kan herefter stå til overflytning til den ønskede institution.

Pladsen tildeles når/hvis der er plads. Du kan se mere om de enkelte dagtilbud på Egedalbørn.dk 

Takster

Find de gældende takster her.

Søskenderabat

 • Søskenderabat bevilges automatisk og gives til det barn, hvor den månedlige takst er mindst. Der betales fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser. 
 • Som søskende betragtes børn i samme husstand/familie med samme folkeregister adresse - dog ikke børn som er anbragt i pleje. 
 • Der ydes ikke søskenderabat til børn i klub.
 • Bemærk, at der ikke ydes fripladstilskud og søskenderabat efter ovennævnte regler (dagtilbudsloven) til børn optaget i privatskoler. Nogle privatskoler har egne  ordninger på området, hvorfor der henvises til de enkelte privatskoler. 

Udmeldelse og overflytning

 • Starter dit barn i privatskole, privat dagtilbud, eller dagtilbud i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse. Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den sidste i en måned.

 • Overgår dit barn fra et kommunalt dagtilbud i Egedal til SFO eller klub også i Egedal, sker overflytningen automatisk hvert år den 1. april, og du skal derfor ikke selv udmelde dit barn.

 • Ønsker du at udmelde dit barn på grund af andre forhold, skal udmeldelse ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den sidste i en måned.

Video

Se video om hvordan du skriver bruger Digital Pladsanvisning på YouTube

Kontakt

Pladsanvisningen kan kontaktes mandag-onsdag klokken 10-14. torsdage klokken 10-17.30 og fredage klokken 10-12 på telefon 7259 9302.

Du kan også sende en mail til pladsanvisningen@egekom.dk 

Har du spørgsmål vedr. økonomisk friplads kan du sende en mail til skoledagtilbud@egekom.dk.