Skip to content back to nav
 
 

Andre pasningsmuligheder

I Egedal er der flere muligheder for pasning af dit barn.
Ønsker du dagtilbud eller pasning i en anden kommune, gælder reglerne for frit valg.

Frit-Valgs ordning over kommunegrænser

 • Der er frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen, og det giver mulighed for at vælge, i hvilken kommune du ønsker pasning til dit barn.
  Forudsætningen er dog, at den ønskede kommune ikke har lukket for opskrivning. 
 • Ved opskrivning til dagtilbud i anden kommune, følges de optagelsesregler der er i pågældende kommune.
 • Det er bopælskommunen der opkræver betaling for pladsen.
 • Der gælder særlige regler for betaling, når barnet er i dagtilbud i en anden kommune, og du kan få oplyst prisen i din bopælskommune.
 • Egedal Kommune kan lukke for opskrivning af børn fra andre kommuner, hvis antallet af børn overstiger 1% af kommunens samlede antal pladser. 

Privat pasningsordning 

 • Du kan søge om tilskud til pasning af dit barn hos en privat passer.
 • Ønsker du privat pasning, skal du selv sørge for at indmelde dit barn i ordningen. 

Privat institution

 • Som forældre, organisation eller virksomhed, er der mulighed for at oprette en institution i privat regi.
 • Der er to private institutioner i Egedal kommune; Karmsten i Ølstykke og Stenløse private skovbørnehave, med base i Stenløse
 • Ønsker du plads i en privat institution, skal du selv kontakte den ønskede institution for opskrivning.
 • For mere information vedr. oprettelse af privat institution - se Godkendelseskriterier ved oprettelse af privat institution