Skip to content back to nav
 
 

Økonomisk friplads

Penge - højt opløseligt

Hvis din husstands samlede indkomst er under 539.800 kr. har du mulighed for at søge om friplads. Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens indkomst.

Søg om økonomisk friplads (husk NemID)

Hvis din husstands samlede indkomst er under 173.801 kr. om året, er du berettiget til fuld friplads. Her betaler du ikke selv noget for pasning.

Hvis din husstands samlede indkomst er  mellem 173.801 og 539.799 kr. om året,er du berettiget til delvis friplads. Her betaler du selv en del af prisen for pasning.

Når dit barn er indmeldt i et kommunalt pasningstilbud eller en privat institution, har du mulighed for at søge om friplads.

Din friplads vil gælde fra den 1. i måneden efter ansøgning. 

Du kan ikke søge om friplads tilbage i tiden. 

Du skal altid søge om friplads i den kommune, som du bor i.

Du skal kun lave en ny ansøgning, når din indkomst ændrer sig, eller hvis der er ændringer i dine familieforhold. 

Når du har givet besked om ændringer i din indkomst eller ændringer i dine familieforhold, vil din friplads blive ændret fra den 1. måneden efter ansøgning, og du vil få tilsendt en ny bevilling.

Vi forbeholder os retten til at efterregulere din friplads med tilbagevirkende kraft, hvis du er blevet samlevende, og du ikke har givet os besked om det.

Det er ikke tilstrækkeligt, at du giver besked om ændringer i økonomien eller husstanden til andre instanser i Egedal Kommune eller til SKAT.

Hvis der kommer flere børn til din husstand i løbet af året, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk friplads på Digital Pladsanvisning. Det bliver ikke reguleret automatisk.

For at få tilskud som enlig skal du aktivt søge om friplads. 

Er du gift, skal du søge friplads med din ægtefælle, også selvom at I ikke bor sammen. Her vil du ikke være berettiget til enlig fradrag.

Feriepenge

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de er udbetalt. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april måned.

Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selv om de ikke udbetales på det tidspunkt. 

Hvis du er samlevende

Hvis et barn kun bor sammen med den ene forælder og denne er gift eller samlevende, beregner vi tilskud til fripladsen ud fra husstandens samlede indkomst.

Hvis et barn bor lige meget hos begge forældre, beregner vi tilskuddet ud fra den samlede husstandsindkomsten hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Hvis du bliver gift eller bliver samlevende, skal Pladsanvisning og Elevadministration have besked med det samme. Det er ikke nok at Udbetaling Danmark eller andre i kommunen ved det. Hvis du ikke giver os besked, vil der på et senere tidspunkt blive lavet en regulering af din friplads.