Skip to content back to nav
 
 

Midlertidig ændring af indskrivning i Solsikken og Regnbuen

børn og leg ude sommer 003.jpg

For at sikre en god sammensætning af vuggestuebørn og børnehavebørn har Egedal kommune indført ændrede visitationsregler til børnehusene Solsikken og Regnbuen, indtil der igen er skabt balance mellem fordelingen af store og små børn i institutionen.

Børnehusene Solsikken og Regnbuen har gennem en længere periode haft en lang venteliste til indskrivning af børn i vuggestuegruppen. Det er selvfølgelig positivt, at et børnehus er populært. Men den lange venteliste betyder, at de vuggestuebørn der har fået plads, er store børn der er meget tæt på at fylde tre år.

De to institutioner har de længste ventelister i Smørum og mange børn ønsker overflytning fra det eksisterende dagtilbud. Dette betyder, at der er mange af de ældste vuggestuebørn på ventelisterne, der er født i 2015. Der er i forvejen indskrevet en stor gruppe af børn i begge institutioner, der er født i 2015 og derfor bliver børnehavebørn i 2018.

Dette betyder et stort pres på de to huses børnehavegrupper, som vil forværres, hvis der fortsat indskrives børn, der bliver børnehavebørn inden 1.4. 2019.

Med de gældende visitationsregler vil der komme en meget stor overvægt af børnehavebørn i institutionen, fordi de ældste børn på ventelisten efter de almindelige kriterier skal have først plads. Det har den uheldige konsekvens, at der ikke vil være plads til at indskrive små vuggestuebørn. Hvis ikke balancen ændres, vil institutionen blive en ren børnehave.

Størstedelen af børnene på ventelisten til det samlede område er yngre vuggestuebørn. Set i forhold til de eksisterende børnegrupper i husene og behovet for pladser generelt, er det derfor hensigtsmæssigt at fastholde de nuværende vuggestuegrupper som vuggestuegrupper og ikke omdanne til børnehavegrupper.

For at sikre en god sammensætning af vuggestuebørn og børnehavebørn er der derfor indført ændrede visitationsregler for børnehusene Solsikken og Regnbuen, indtil der igen er skabt balance mellem fordelingen af børnenes alder.  

De ændrede visitationsregler betyder, at ledige pladser vil være forbeholdt børn fra 18 måneder og nedefter.

Er der ikke børn på ventelisten i denne aldersgruppe, indskrives yngste barn først. Hvis der er tale om søskende på ventelisten, vil en søskende forsat have fortrinsret som efter de almindelige visitationsregler.

Vi beklager den ulempe, dette vil medføre for nogle forældre og børn, men håber der er forståelse for situationen og det skridt, der er taget for at sikre, at børnehusene forbliver børnehus og ikke bliver til børnehave.

Ændringen gælder til 31.12.2018.