Skip to content back to nav
 
 

Ofte stillede spørgsmål

børn i rundkreds2.jpg

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om pladsanvisning i Egedal Kommune.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg flytter til Egedal Kommune med børn?

Du kan skrive dit barn op på venteliste, selvom du endnu ikke er flyttet til Egedal Kommune. Det gør du via den Digitale Pladsanvisning.

Egedal Kommune har pladsgaranti. Du får en garantidato, når du opskriver dit barn til dagtilbud. Garantidatoen ligger tre måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis din behovsdato er senere end tre måneder efter opskrivning, bliver behovsdatoen automatisk din garantidato.

Egedal Kommune benytter ikke den anciennitet, barnet har fra en anden kommune. 

Du skal skrive dit barn op til tre institutioner i prioriteret rækkefølge.

Husk at udlmelde dit barn rettidigt i den kommune, I flytter fra - barnet kan ikke være indmeldt to steder. 

Hvad gør jeg, hvis barnet ikke får tilbudt plads i den ønskede institution?

Hvis der ikke er plads i den eller de institutioner, du har ønsket, kan du vælge at vente på, at der bliver en ledig plads i en af de prioriterede institutioner. Vi kan ikke oplyse, hvornår der vil være plads. 

Du kan også vælge at sige ja tak til den tilbudte institution og stå til overflytning, når der bliver en ledig plads et af de steder, du har ønsket. Du vil fortsat stå på ventelisten og blive tilbudt en plads udfra de gældende visitationsregler.Du kommer ikke bagerst i køen, da barnets fødselsdato er anciennitesdato.

Hvad skal jeg gøre, hvis barnet for brug for en plads tidligere end forventet?

Hvis du vil rykke behovsdatoen, skal de ske til Pladsanvisningen med to måneders varsel.

Hvordan kan barnet blive overflyttet til en anden daginsitution?

Hvis barnet er indmeldt i et dagtilbud, og du ønsker overflytning til et andet kommunalt dagtilbud, er det muligt at stå på venteliste til overflytning. Overflytning kan tidligst ske med en måneds varsel.

Tilbud om overflytning til andet kommunalt dagtilbud gives kun en gang. Takker du nej til tilbuddet om overflytning, slettes barnet fra ventelisten.

Der kan gives dispensation for ovennævnte regler ved flytning til en anden adresse i kommunen, eller på baggrund af en individuel faglig vurdering mellem dagtilbuddets ledelse og Pladsanvisningen. 

Hvordan visiterer Pladsanvisningen til dagtilbud i Egedal Kommune?

Det er Byrådet, der har fastsat retningslinjerne for Pladsanvisningens visitation. 

De ældste børn tilbydes plads først - dog tages der højde for, om der er søskende i samme institution. 

Ved begrænset antal pladser i områderne tildeles pladserne først børn med pasningsgarant.

Egedal Kommune prioriterer, at søskende så vist muligt kommer i samme dagtilbud, hvis de kan være indmeldt i samme dagtilbud i mindst tre måneder. Hvis der er flere søskende på venteliste, tildeles pladserne efter barnets fødselsdato.

Børn, som er taget midlertidigt ud af dagtilbud i minimum fem måneder sikres så vidt muligt plads i samme dagtilbud som tidligere. 

Kan mit barn være i dagtilbud i en anden kommune, end vi bor i?

Du kan godt have dit barn indmeldt over kommunegrænsen. Det kan dog betyde en merudgift i forældrebetalingen. Det er altid barnets bopælskommune, som opkræver betaling, og det er derfor bopælskommunen, der kan give dig oplysninger om prisen.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Udmeldelse skal altid ske via den Digitale Pladsanvisning med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. 

 

 

 

 

Læs også ...